Voor Keti Koti 2023 heb ik voor de Universiteit van Leiden drie aansluitende illustraties gemaakt. In volgorde moesten de slides de thema's bevatten van de strijd en een tijdschets van 1873, de reis en de onderdrukking, en de herdenking en het feest met beelden die nazaten van tot slaaf gemaakten zouden aanspreken.
Back to Top