Het nieuwe logo van IMW Tilburg wordt op 17 februari gepresenteerd aan de werknemers van het bedrijf. Om de verandering van huisstijl en logo leuk aan te kondigen, werd mij gevraagd het logo te animeren als onthulling. De animatie is gemaakt in After Effects met vrijwel alleen paths en shape layers.
Back to Top