Voor mijn afsluitende project van mijn minor Meesterwerken in de Westerse Cultuur heb ik een meesterproef gedaan met onderzoek naar de zwarte kunstenaar door de jaren heen, met als eindproduct een linowerk over een subcultuur uit Congo, de Sapeurs.
La Sape is een subcultuur die draait om gentlemen die de kleding van de Europese kolonisatoren nemen, en er een eigen Afrikaanse draai aan geven. Hoewel de beweging niet exclusief over kleding gaat, staat dit wel centraal. Hierbij horen ook gedragsregels: een sapeur moet zich altijd gedragen als een heer, moet anderen met respect behandelen en zal nooit geweld gebruiken. De quote op het eindwerk komt van de Wikipediapagina over La Sape, waar uitgelegd wordt dat het begon als een manier om de Europese denkwijze af te stoten dat de zwarte man automatisch minderwaardig is.
Ik kwam op dit onderwerp omdat we tijdens kunstgeschiedenis het primitivisme behandeld hadden, waar Europese en andere westerse kunstenaars “primitieve” Afrikaanse kunst namen en het aanpasten aan het Europese publiek. Ik wilde dit concept omdraaien, omdat het idee erg berustte op het idee dat westers automatisch beter is. 
Ik begon eerst met het schetsen van poses. Ik wilde een dynamische compositie, maar niets extreems zodat de afgebeelde mannen nog steeds een aura behielden van rust. Hierna ging ik door naar de patronen voor de pakken en de stijl van de gezichten. Ik heb inspiratie genomen van Emory Douglas, illustrator en vormgever voor de Black Panthers en hun magazine in de jaren zeventig. 
als laatste heb ik de linosnedes gemaakt. Ik heb de portretten en printjes apart gesneden voor gemak, en heb ze in de vorm van de pakken gesneden. Ik heb het eindproduct ingescand en digitaal ingekleurd.

eng:
For a project to conclude my minor, I did historical research on the identity of the black artist through the centuries, and created a piece using linocutting and photoshop on the subculture of the Sapeurs in the Republic of Congo. 
La Sape is a movement that revolves around men taking the historical European clothing to make it their own with patterns and colors. The movement isn't exclusively sartorial, as it's accompanied by rules of conduct: a Sapeur must always behave gentlemanly, treat others with respect and must not resort to violence. The quote on my work is from Wikipedia, where it's explained that the movement started to combat the European way of thinking that the black man is inherently inferior to the white man. 
I started sketching poses I wanted first. I wanted a composition that was slightly dynamic, but nothing too heavy since the men still needed a calm and collected appearance. I then started with the patterns I wanted and the style of the face, as I would be doing close-ups. I took inspiration from the Black Panther artist Emory Douglas, who made graphic yet illustrative prints for the Party magazine in the 70s.
Lastly I did the linocuts. I cut the portraits and prints separately for convenience, and adjusted the pattern to the shape of the suit. I scanned the final image and enhanced and edited it on Photoshop to create the final image.
Back to Top