De video is een introductievideo voor de kunstenaar Aaron Douglas voor Black History Month 2022. Omdat The Missing Pages bedoeld is om op een laagdrempelige manier mensen te introduceren aan zwarte kunstgeschiedenis, dient deze animatie als pilot. Kernwerken, kenmerken en concept van de werken van Douglas komen aan bod in een korte video bestemd voor social media.
Geïllustreerd in Procreate en Illustrator, geanimeerd met After Effects.
Back to Top